ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด

ประชาสัมพันธ์ !!! เปิดรับสมัครงาน 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)
 
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอก สาขากายภาพบำบัด หรือ
    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกาาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดเท่านั้น)
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- หากมีประสบการณ์การสอน และการฝึกทักษะทางคลินิกในสาขาที่
    เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์และผลงานด้านการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็น
    กรณีพิเศษ 
 
***สำหรับผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งอาจารย์ต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL (ITP) ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 425 คะแนน
TOEFL (IBT) ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
IELTS ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU-TEP ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
สนใจ สมัครอาจารย์ประจำ ติดต่อ สำนักงานเลขานุการคณะกายภาพบำบัด โทร.02-3126300 ต่อ 1172, 1162 และ 
ติดต่อ กองทรัพยากรบุคคล 02-3126300 ต่อ 1142-3
***หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน กรุณาแจ้งข้อมูลกลับมาที่คณะกายภาพบำบัดโดยตรง
โดยแจ้งมาที่ E-mail: pthcu.org@gmail.com หรือ [email protected] ระบุหัวเรื่อง “ สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ”


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2016-10-03 00:00:00    เปิดดู 2451 ครั้ง