ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)


Physical Therapy Association of Thailand

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

homepage: http://www.thaipt.org

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

The Development of the Three Times Stand and Walk Test for Predict Risk of Falls in Thai Community-Dwelling Elderly PDF
Puttipong Poncumhak, Maitip Sittitan, ajchamon Thammachai, Eakarat Wongsaya 48-58
The prevalence of knee OA in community-based elderly PDF
Chanjira Koedwan, Jiraporn Bun-in, Chutima Terasombat, Vilai Kuptniratsaikul 59-70
Balance impairment during standing and walking in individuals with cervicogenic headache PDF
Munlika Sremakaew, Sureeporn Uthaikhup 71-80


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2016-09-02 00:00:00    เปิดดู 739 ครั้ง