ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่ 2559

สมาคมการยศาสตร์
ขอปชส.โครงการพัฒนนักการยศาสตร์รุ่นใหม่ ระหว่าง 15-18 กย. 2559  เพื่อให้ ผู้สนใจที่มีความรู้ทางด้านการยศาสตร์ ได้ร่วมฝึกการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการจริง ในลักษณะ on the job training  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. ฯ ในเรื่องของที่พัก อาหาร และสถานที่ในการทำงานต่างๆ ให้ทั้งหมด  โดยการฝึกอบรมจะทำที่ โรงานซ่อมถังก๊าซฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 2 คลองแม่น้ำ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น  ครับ  ซึ่งเป็นโรงงานใหม่ ดังรายละเอียดตามโครงการที่แนบมา  โดยเน้นกลุ่มอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่สนใจจะฝึกการประเมินและจัดทำรายงานความเสี่ยงจริงในโรงงาน  สามารถสมัครได้ที่ http://goo.gl/9hA6Vb  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวางแผนการเดินทางไปยังที่พักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง   ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรม ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาโครงการฯ ครับ  รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน ครับ  File Attach

โครงการพัฒนานักการยศาสตร์รุ่นใหม่2559.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2016-08-26 00:00:00    เปิดดู 597 ครั้ง