ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage disorder

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง  Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage disorder.”

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559

      โดย งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

ณ ห้องประชุม โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรโดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
โปรด!รีบสมัคร ค่าลงทะเบียน4,000บาท เหลือจำนวนจำกัด

 

เอกสารใบสมัคร อยู่ในเอกสารแนบ: กำหนดการอบรบ พปก. ปี59


  File Attach

โครงการPT 59.pdf
กำหนดการอบรม พปก. ปี59.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2016-05-31 00:00:00    เปิดดู 2116 ครั้ง