ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิชาการ ม.หัวเฉียว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ 4 คอร์ด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ หน้า website สภากายภาพบำบัด รายละเอียดดังนี้

1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน ศิษย์เก่า และนักกายภาพบำบัดทั่วไป 

เรื่อง “Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group”1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน ศิษย์เก่า และนักกายภาพบำบัดทั่วไป

 เรื่อง “Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group” 

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคณะกายภาพบำบัด (ห้อง 2-426) ชั้น  4 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อัตราค่าลงทะเบียน 

ศิษย์เก่า/ CI คณะกายภาพบำบัด มฉก.  5000 บาท 

นักกายภาพบำบัดทั่วไป 5500 บาท

โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ลิงค์

http://goo.gl/forms/U0QASw4Oam


หลังจากสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยเราจะตอบกลับท่านทาง E-mail 

ที่ท่านกรอกผ่านการสำรองที่นั่ง online 

และจัดส่งเอกสารใบสมัคร โครงการ จดหมายเชิญและรายละเอียดการจ่ายเงิน 

ให้ท่าน เพื่อให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน 

ตอบกลับมายัง E-mail ที่เราติดต่อกลับท่าน

 (E-mail: [email protected])


ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่  

เบอร์   02-312-6300   ต่อ  1162, 1172

หรือ โทรศัพท์มือถือคณะฯ 084-499-3710 (จ-ศ)

 

อาจารย์พิมพ์พิมล  แดงอินทวัฒน์   เบอร์  086-78678832. โครงการอบรมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “International Short Course Training 2016” 2. โครงการอบรมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “International Short Course Training 2016” 

 ณ ห้องปฏิบัติการคณะกายภาพบำบัด (ห้อง 2-426) ชั้น  4 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Code 1: Mulligan Concepts : Upper Quadrant 13-14 มิถุนายน 2559 ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Code 2: Mulligan Concepts : Lower Quadrant 15-16 มิถุนายน 2559 ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Code 3: Mix manual therapy 17-18 มิถุนายน 2559 ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท 

หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสอบ CMP ในอนาคต จะต้องลง Mulligan code 1 และ มาแล้วอย่างน้อย ปี


โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ลิงค์

http://goo.gl/forms/U0QASw4Oam

หลังจากสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยเราจะตอบกลับท่านทาง E-mail 

ที่ท่านกรอกผ่านการสำรองที่นั่ง online 

และจัดส่งเอกสารใบสมัคร โครงการ จดหมายเชิญและรายละเอียดการจ่ายเงิน 

ให้ท่าน เพื่อให้ท่านกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน 

ตอบกลับมายัง E-mail ที่เราติดต่อกลับท่าน

(E-mail: [email protected])


ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่  

เบอร์   02-312-6300   ต่อ  1162, 1172

หรือ โทรศัพท์มือถือคณะฯ 084-499-3710 (จ-ศ)

 

อาจารย์พิมพ์พิมล  แดงอินทวัฒน์   เบอร์  086-7867883  File Attach

สมัครงาน1.jpg
สมัครงาน2.jpg
โพสโดย admin วันที่ 2016-03-22 00:00:00    เปิดดู 1217 ครั้ง