ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2558


วันที่  14  ธันวาาคม พ.ศ. 2558 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนโปรดอ่านรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ แนบท้าย


  File Attach

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ4-58.pdf
final_ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่4_58.pdf
new-แบบสกภ๕.pdf
แบบสกภ.๓.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2015-12-14 00:00:00    เปิดดู 2728 ครั้ง