ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสำหรับนักกายภาพบำบัด ใช้จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภากายภาพบำบัด ได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติตามเอกสารแนบ พร้อมรวบรวมเอกสารสำหรับให้นักกายภาพบำบัด ผู้สนใจจะร่วมจัดกิจกรรม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ในช่วงวันที่ 20 มกราคม 2559
      ประกอบด้วย
1.แบบฟอร์มการประเมินผู้สูงอายุ
2.ปัจจัยเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุ
3.ปัจจัยเสี่ยงการล้มและการป้องกัน
4.หลักการการออกกำลังกายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
5. โปสเตอร์การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
โปสเตอร์เพิ่มเติมจาก 
ม.หัวเฉียว อีก 4 เรื่องดังนี้ครับ
1. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
2.การเปลี่ยนแปลงและการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
3.การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
4.แนวทางการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ
ดังตัวอย่าง

  File Attach

แบบการประเมินผู้สูงอายุ.pdf
ปัจจัยเสี่ยงการล้มและการป้องกัน.png
ปัจจัยเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ.png
หลักการการออกกำลังกายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ.png
โปสเตอร์การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ม มช.jpg
การเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ.pdf
Posterการออกกำลังกายผู้สูงอายุของม.แม่ฟ้าหลวง.pdf
โปสเตอร์_OA Knee ของม.วลัยลักษณ์.jpg
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ.pdf
การเปลี่ยนแปลงและการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ.pdf
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ.pdf
แนวทางในการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ.pdf
ว112 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ16122558.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-11-24 00:00:00    เปิดดู 11705 ครั้ง