ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in musculoskeletal condition

 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in musculoskeletal condition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้นักกายภาพบำบัดเลือกใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย และเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการศูนย์กายภาพบำบัดทุกท่าน ซึ่งจะจัดในวันที่ 18 และ 22 ธันวาคม 2558 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (โดยทั้งสองวันมีเนื้อหาการอบรมเหมือนกัน โปรดเลือกเข้าอบรมวันใดวันหนึ่งเท่านั้น) อัตราค่าเข้าร่วมโครงการ 1,600 บาท

          

          คณะกายภาพบำบัด จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 

 

          

          ท่านใดสนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/kttape/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา โทรศัพท์ : 0-2441-5450 #20216 โทรสาร : 0-2441-5454 Email: [email protected]ac.th  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 255จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น


  File Attach

โครงการ.pdf
จมหมายขอเชิญเข้าร่วม.pdf
ตารางกำหนดการอบรม .pdf
poster kt tape .pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-10-28 00:00:00    เปิดดู 1190 ครั้ง