ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 1

ตามที่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดโครงการ รอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  โดยจะแบ่งการอบรมหลักสูตรเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 


          ภาคทฤษฎี ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 
และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลชุม

 

          ภาคปฏิบัติ ณ ชุมชนศาลายา,มหาสวัสดิ์,คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และชุมชนต้นแบบอื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจ  


          โดยหลักสูตรนี้ ได้รับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด จำนวน  59  PTCEU


          สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Website: www.pt.mahidol.ac.th/community 


  File Attach

poster A4 commu edit.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-06-18 00:00:00    เปิดดู 6098 ครั้ง