ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรบเชิงปฏิบัติการ Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ 


ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับชีวกลศาตร์ การตรวจ ประเมิน และการเลือก functional foot orthoses และ shoe modification บูรณาการการรักษาแบบ multidisciplinary approach 

- สามารถตรวจ ประเมิน ทางชีวกลศาสตร์ การเชื่อมโยง ทาง closed kinetic chain ของเท้าและข้อเท้าเพื่อการเลือกใช้ functional footorthoses และ shoe modification 

ฝึกปฏิบัติเพื่อจัดการเกี่ยวกับเท้า เช่น Splint, Kinesiotape 


ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

และ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 

ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 


อัตราค่าเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท


สำหรับวันที่ 29 ทุกท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ แต่สำหรับวันที่ 30 และ 1 จะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกาศรายชื่อก่อนถึงวันอบรม


ผู้สนใจสามารถลงชื่อออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ www.pt.mahidol.ac.th/training


ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558


  File Attach

กำหนดการ .pdf
poster foot -2.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-06-18 00:00:00    เปิดดู 1470 ครั้ง