ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4

 โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Clinical reasoning and advanced integrated managements in spinal disorders โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ  


    โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ครั้งที่ 4
  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ [ โหลด 68 ครั้ง] 
  โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดครั้งที่ 4 [ โหลด 252 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    รูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์
  รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ [ โหลด 21 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ห้องย่อยที่ 1 หัวข้อเรื่อง Clinical reasoning and advanced integrated managements in spinal disorders
  ตรวจสอบรายชื่อ รับจำนวน 60 คน
  ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
    ห้องย่อยที่ 2 หัวข้อเรื่อง Physical therapy management for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in community
  ตรวจสอบรายชื่อ รับจำนวน 40 คน
  ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด


  File Attach

ptwuvichakarn-20150317-113954-debyp.doc
โพสโดย Admin วันที่ 2015-05-06 00:00:00    เปิดดู 926 ครั้ง