ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสนับสนุน"กองทุนเพื่อการศึกษา"

 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 50 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 และงานคืนสู่เหย้าชาวกายภาพบำบัด "งานราตรีสีชมพู"ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ คณะกายภาพบำบัดได้จัดตั้งกองทุน  "กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล" เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 
        

        จึงขอเชิญศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) ทุกท่าน ร่วมสนับสนุน  "กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล"  โดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-251573-7 ชื่อบัญชี  "กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล" หรือ เช็คสั่งจ่าย  "กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล" พร้อมส่งแบบตอบรับ และสำเนาการโอนเงินกลับมาที่ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด fax. 02-441-5454 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงนุช ช้างแก้วมณี โทร.02-441-5450 ต่อ 20201


*ผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา สามารถนำใบเสร็จไปใช้ในการลดหย่อยภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดาได้ 2 เท่า หากสนับสนุนเงินภายใน 19 เมษายน 2558 จะมีชื่อปรากฏในหนังสือที่ระลึก 50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล และหากสนุบสนุนตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไป และภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะฯ ในงาน "ราตรีสีชมพู"


  File Attach

ขอเชิญร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ภักดี) เซ็น.pdf
ราตรีสีชมพู.pdf
50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-03-13 00:00:00    เปิดดู 738 ครั้ง