ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด

การเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็น

ผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้

๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยสภากายภาพบำบัด ของประเทศไทย

๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดหรืออาจารย์ ในโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๕ ปี

๓. สามารถเข้าร่วมตรวจมาตรฐานกายภาพบำบัดได้อย่างสม่ำเสมอ

๔. มีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ ชักชวนสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา

 

ผู้สนใจที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเชิญเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจากสภากายภาพบำบัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อผ่านการฝึกอบรม จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด ต่อไป 

คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้เข้ารับการอบรม โดยผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด 

สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ นางสาวจีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล  เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๔๒๙๐ ๗๙๑๐ 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน ๒๐ คน  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น


  File Attach

ใบสมัครเป็นผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด.docx
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจรุ่น๒.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-02-09 00:00:00    เปิดดู 1036 ครั้ง