ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้ทางกายภาพบำบัด 2

กายภาพบำบัดน่ารู้

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก มอ.สงขลา

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก มศว.

1.Brochur_หลักการออกกำลังกาย
2.โปสเตอร์ การออกกำลังกายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

1.หอบหืดกับการออกกำลังกาย
2.เท้าแบนกับการออกกำลังกาย

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.นเรศวร

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.หัวเฉียว

1.คู่มือป้องกันการเกิดกระดูกสันหลังคด
2.คู่มือปวดหลังส่วนล่างสำหรับชาวนา

1.ออฟฟิศ ซินโดรม

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.บูรพา

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.พะเยา

1.โปสเตอร์เรื่อง พัฒนาการสมอง
2.Poster เรื่องการยืดกลล้ามเนื้อ
1.Brochur_Back pain
2.Poster ลูกประคบ

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.ธรรมศาสตร์

กายภาพบำบัดน่ารู้จาก ม.เชียงใหม่

1.การดูแลเบื้องต้น เมื่อปวดคอ
2.การดูแลเบื้องต้น เมื่อปวดหลัง
3.การดูแลเบื้องต้น เมื่อปวดเข่า
4.โรคหลอดเลือดสมองและการดูแล
5. เด็กสมองพิการ

1.โรคทางระบบประสาท
2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3.
โรคหลอดเลือดสมอง
4.สุภาพสตรีกับการกลั้นปัสสาวะ
5. ข้อเข่าเสื่อม
6.ท่าทางกับการปวดหลัง

 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2015-01-16 00:00:00    เปิดดู 2259 ครั้ง