สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2557


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่3-57.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2014-12-18 00:00:00    เปิดดู 2761 ครั้ง