สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2557


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่3-57.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-11-13 00:00:00    เปิดดู 3256 ครั้ง