ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2557 [*รอบแรก*]


  File Attach

แบบสกภ๕.doc
คำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ2-57.pdf
ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่2-57(รอบแรก).pdf
โพสโดย วันที่ 2014-08-25 00:00:00    เปิดดู 3377 ครั้ง