สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2557

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-4281


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯครั้งที่2-57.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-07-09 00:00:00    เปิดดู 4244 ครั้ง