สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2557 [*รอบที่ 4*]


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้ฯ1-57( รอบ4).pdf
โพสโดย วันที่ 2014-07-03 00:00:00    เปิดดู 1859 ครั้ง