สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! "แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อ" ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัดฯ


  File Attach

แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งฯ.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-06-20 00:00:00    เปิดดู 1127 ครั้ง