ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2557


  File Attach

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่3-58.pdf
แบบสกภ๑.pdf
แบบสกภ๙.pdf
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-06-19 00:00:00    เปิดดู 3347 ครั้ง