สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบสภากายภาพบำบัดว่าด้วย เรื่องค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบำบัด พ.ศ.2557 ที่ชาว PT ต้องรู้ !


  File Attach

ระเบียบสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. 2557 _4 มีค 57_.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-03-23 00:00:00    เปิดดู 1774 ครั้ง