สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้เพิ่มเติมระบบการประเมินงานและเตรียมความพร้อมในงานกายภาพบำบัด ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนในการอบรม


  File Attach

เชิญอบรมโครงการสัญจร.pdf
โพสโดย วันที่ 2014-02-26 00:00:00    เปิดดู 1342 ครั้ง