สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด” วันที่ 22–25 เม.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


A. เฉพาะวันที่ 22-23 เมษายน 2557 เท่านั้น

สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/CxNkel
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/KCEmqG


B. เฉพาะวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ไม่ใช่ นศ.ปริญญาตรี เท่านั้น

สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/hdc3VL
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่ http://goo.gl/W6Lc7AC. เฉพาะวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่เป็น นศ.ปริญญาตรี เท่านั้น

สมัครได้ที่ http://goo.gl/yWahT9
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่ http://goo.gl/P9f5cw

หัวข้อ 1. Clinical Decision Making in Physical Therapy
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/oQu6Ar
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/3B0Vic

หัวข้อ 2. Quality Outcome Framework for Community Physical Therapy
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/JDbgsA
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/wdj3k0

หัวข้อ 3. การดูแลผู้ป่วย COPD & Pulmonary Rehabilitation
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/s5s9b5
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/XsIfrJ

หัวข้อ 4. Sports Physiotherapy: Manual techniques an functional training for lower quadrant
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/RWMqfe
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/d36CdQ

หัวข้อ 5. Introductory Course of Integrated Applied Functional Science Training (IFAST) for Stroke
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/oSLfMB
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่  http://goo.gl/4mjG7W

หัวข้อ 6. Back Pain Management
สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/wHFz92
ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้ได้สมัครที่  http://goo.gl/7vda32

หัวข้อ 7. Introductory Bobath-NDT Course
Download โครงการได้ที่ http://goo.gl/6jEKA1
Download ใบปะหน้าโครงการได้ที่ http://goo.gl/LO80tw
- สมัครและแจ้งการโอนเงินได้ที่ http://goo.gl/sDB9pr
- ตรวจสอบการสมัครและรายชื่อผู้ได้สมัครที่ http://goo.gl/glvcS2D. การเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2557
เสนอรายชื่อได้ที่ http://goo.gl/8XxWM8
ตรวจสอบข้อมูลการเสนอรายชื่อได้ที่ http://goo.gl/fYGWr5


หมายเหตุ
*** ระบบโอนเงินและลงทะเบียนจะเปิดให้ใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 นะครับ
**กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละห้องและเช็ครายละเอียดก่อนดำเนินการนะคับ
**หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ท่านจะไม่มีรายชื่อในห้องนั้น และเสียสิทธิ์ในการอบรมทันที
*สมาคมฯจะไม่รับผิดชอบหากมีการลงทะเบียนหรือดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบตามขั้นตอนนะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมฯนะครับ  File Attach

โพสโดย วันที่ 2014-01-23 00:00:00    เปิดดู 5715 ครั้ง