สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2556


  File Attach

แจ้งเปลี่ยนสนานที่สอบ ม.เชียงใหม่.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ2-58_update.pdf
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ2-58.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-11-11 00:00:00    เปิดดู 3121 ครั้ง