ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ "ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด" แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗


  File Attach

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-11-04 00:00:00    เปิดดู 712 ครั้ง