ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2556


  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ใบแจ้งเลือกสนามสอบ.doc
แบบสกภ๙.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๑.doc
คำชี้แจงขั้นตอนการสมัครสอบฯครั้งที่1-56.pdf
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่1-56.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-02-14 00:00:00    เปิดดู 5816 ครั้ง