ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันส่งผลงาน! ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ บทความประทับใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกายภาพบำบัด "เพื่อจัดทำเป็นหนังสือทูลกล้าว ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันเปิดงานสัมมนากายภาพบำบัดแห่งชาติในปีนี้"

ขอความร่วมมือนักกายภาพบำบัดทุกท่าน ส่งผลงานการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
สิ่งประดิษฐ์ บทความประทับใจ ในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับกายภาพบำบัด

เนื่องด้วยทางสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยร่วมกับสภากายภาพบำบัด 
จะจัดทำหนังสือรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกายภาพบำบัด
เพื่อนำทูลกล้าว ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในวันเปิดงานสัมมนากายภาพบำบัดปีนี้ 

เรียนเชิญผู้สนใจส่งเอกสารต่าง ๆ มาได้ที่ [email protected]


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2013-02-11 00:00:00    เปิดดู 1584 ครั้ง