ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้และการบริการ ที่มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ ไปกับ "การประชุมวิชาการปีที 48 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลยั มหิดล" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 56 นี้

    คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website http://www.pt.mahidol.ac.th/ หรือสามารถ Download ใบสมัคร และลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรีแพร หนูแก้ว โทร 02-4415450 ต่อ 20220  [email protected]


  File Attach

ประชุมวิชาการปีที่ 48 มหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-02-04 00:00:00    เปิดดู 2266 ครั้ง