ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกายภาพบำบัดกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ขอให้ปฏิบัติดังนี้
1. กรุณาส่ง E-mail ยืนยันการเข้าร่วมการอบรมมาที่ [email protected] ภายในวันอังคารที่ 3 ก.ค.55
2. ตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาแก้ไขด้วย
3. กรุณา นำสำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายื่นในวันลงทะเบียนอบรม (9 ก.ค.55)

*หมายเหตุ : สำหรับน้องๆที่เพิ่งจบและสอบผ่านใบประกอบโรคศิลป์ในปีนี้ ให้ใช้สำเนาใบจบการศึกษา หรือสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาแทนใบประกอบโรคศิลป์

กรุณามาลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 9 ก.ค. 55 เวลา 8.00-8.30 น. นะครับ


  File Attach

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-07-02 00:00:00    เปิดดู 1234 ครั้ง