ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เรื่องบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สําหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน


  File Attach

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-06-27 00:00:00    เปิดดู 2515 ครั้ง