ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ! ชาวกายภาพบําบัดร่วมประชุมวิชาการ Updates in Phisical Therapy Management for Individuals with Stroke "เพื่อเพิ่มพูนเทคนิควิธีการรักษาที่ทันสมัย" ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเชิญ ! ชาวกายภาพบําบัดร่วมประชุมวิชาการ Updates in Phisical Therapy Management for Individuals with Stroke "เพื่อเพิ่มพูนเทคนิควิธีการรักษาที่ทันสมัย" ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

  File Attach

ใบรับรองคะแนนหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.doc
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม.pdf
ดาวน์โหลดทั้งหมด.rar
โพสโดย วันที่ 2012-06-08 00:00:00    เปิดดู 2411 ครั้ง