ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือด่วน ! ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ! เรื่องโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข "แจ้งให้กลุ่มงานกายภาพบำบัดที่มีความพร้อมให้จัดตั้งเป็นกลุ่มงานขึ้น" และรายงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป


  File Attach

เกณฑ์การประเมิน.pdf
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-03-18 00:00:00    เปิดดู 1651 ครั้ง