ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักกายภาพบําบัดรุ่นใหม่จบการศึกษาปี 2550-2554 ทําแบบสำรวจสถานภาพการทำงาน เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนากำลังคนและวิชาชีพกายภาพบำบัด กรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนๆร่วมรุ่นมาช่วยกันให้ข้อมูล


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-03-08 00:00:00    เปิดดู 2802 ครั้ง