ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เรื่องเลือกตั้งกรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระ 2555-2557

ขณะนี้ใบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ได้ถูกจัดส่งไปยังสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยทั้งหมดแล้ว ซึ่งปีนี้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนทางไปรษณีย์ เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ให้ลงคะแนนและส่งกลับมาที่ ที่อยู่ในบัตรเลือกตั้ง กำหนดการลงคะแนน นับตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2555


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-02-20 00:00:00    เปิดดู 1275 ครั้ง