สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดรายชื่อผู้สมัคร ! โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 4 ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศให้ทราบ

1. Shoulder management  ( เต็มแล้ว )
2. Recent Advances in Stroke Management   ( เต็มแล้ว )
3. Innovation of physical therapy management
4. Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with exercise   ( เต็มแล้ว )
5. Improving clinical decision making and research in PT education

**  สิทธิโรงพยาบาลชุมชน เต็มแล้ว  File Attach

รายชื่อผู้สมัคร19-02-54.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-02-19 00:00:00    เปิดดู 1287 ครั้ง