ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! กําหนดการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


  File Attach

แบบสกภ๙.doc
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๑.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc
ใบแจ้งเลือกสนามสอบ.doc
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ1-55.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-02-08 00:00:00    เปิดดู 4999 ครั้ง