สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดรับสมัคร ! โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในบางหัวข้อต่อไปนี้ (เนื่องจากเต็มครับ)

1. Shoulder management จํานวน 80 คน เต็มแล้วครับ
2. Recent Advances in Stroke Management จํานวน 70 คน เต็มแล้วครับ
3. สิทธิสมัครโรงพยาบาลชุมชน ตอนนี้ เต็มแล้วครับ

ใน 3 หัวข้อนี้ ปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-02-04 00:00:00    เปิดดู 1758 ครั้ง