ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

นายกสภากายภาพบำบัด ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “รับมือภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ”ที่ อาคารสหประชาชาติ ในงานการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔


  File Attach

คำกล่าวสุนทรพจน์.pdf
โพสโดย วันที่ 2012-02-03 00:00:00    เปิดดู 1376 ครั้ง