สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดทุกท่าน ! เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ อย่างจริงจังและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย.นี้ แล้วเมืองไทยจะปลอดบุหรี่ ! มาช่วยกัน

 

เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ขอเชิญนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือ มีโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายฯ “นักกายภาพบำบัดตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจังและยั่งยืน” สมัครเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อการจัดทำแผนงานเครือข่ายกายภาพบำบัด พ.ศ. 2555-2557 ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยส่งโครงการที่ท่านสนใจ (อย่างย่อ) มาที่ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 18 พ.ย 2554 นี้


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-11-16 00:00:00    เปิดดู 1331 ครั้ง