ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! กําหนดการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (ฉบับใหม่)


  File Attach

ประกาศการรับสมัคร.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-11-07 00:00:00    เปิดดู 2558 ครั้ง