ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
แบบสกภ๙.pdf
แบบสกภ๓.pdf
แบบสกภ๑.pdf
ประกาศรับสมัครสอบฯ3-54.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-10-17 00:00:00    เปิดดู 2073 ครั้ง