ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัดตามมาตรา ๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๔๗


  File Attach

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-09-19 00:00:00    เปิดดู 1303 ครั้ง