ข่าวประชาสัมพันธ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ! บุคลากรด้านตรวจระดับความพิการให้กับนักกีฬาคนพิการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมบุคลากรด้านตรวจระดับความพิการให้กับนักกีฬาคนพิการ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดโปรแกรมการอบรม ดังนี้คือ

 

ทั้งนี้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพที่สนใจจำนวน 35 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และผู้ที่ผ่านการทดสอบภายหลังการอบรม จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และบันทึกชื่อลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นบุคลากรด้านตรวจระดับความพิการ เครือข่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อแจ้งรายชื่อและต้นสังกัดได้ที่ กองกีฬาเวชศาสตร์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เบอร์โทร/แฟ็กซ์ 02-3199455 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2554


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-09-19 00:00:00    เปิดดู 1651 ครั้ง