ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้นําชุมชนต่างๆ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษสุด ในการบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย เพื่อนําไปใช้บริหารองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพํฒนาประเทศ


  File Attach

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-08-25 00:00:00    เปิดดู 932 ครั้ง