ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔


  File Attach

ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.pdf
แบบสกภ๙.pdf
แบบสกภ๓.pdf
แบบสกภ๑.pdf
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ2-54.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-07-25 00:00:00    เปิดดู 2434 ครั้ง