ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! เรื่องขอให้นักกายภาพบำบัด ที่เริ่มเข้าทำงานในโรงพยาบาลชุมชนในปีนี้ มารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
 
         ขอให้นักกายภาพบำบัดที่เริ่มเข้าทำงานในโรงพยาบาลชุมชนในปีนี้รายงานตัวที่ อ.กานดา Email: [email protected]
โดยด่วนภายในวันที่ 5 กค 54 นี้ เพื่อจะได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศน์นักกายภาพบำบัดชุมชนใหม่
ขอชื่อสกุล โทรศัพท์ และอีเมล์ ชื่อโรงพยาบาล+ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาล วันที่เริ่มเข้าทำงาน


เริ่มนับจากกันยายน ปี 2553 ครับ  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ E-mail ข้างต้น


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-06-30 00:00:00    เปิดดู 2493 ครั้ง