สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือจากสหวิชาชีพ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์


  File Attach

การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-06-30 00:00:00    เปิดดู 1645 ครั้ง