สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “Radial Shockwave Therapy: New treatment for musculoskeletal problems”กับนักกายภาพบำบัดชาวเบลเยียมที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้และเปิดคลินิกรักษา


  File Attach

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.pdf
ใบสมัคร.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-06-29 00:00:00    เปิดดู 2603 ครั้ง