ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ข่าวแจ้งผลการเลือกผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

 
เรียนสมาชิกสภากายภาพบำบัด

ขอแจ้งข่าวผลการเลือกผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม พรบ สปสช ในวันที่ 14 มิ.ย. 54  มีผู้ได้รับเลือก 3 ท่าน จาก 7 สาขา ซึ่งเป็นผู้แทนจากสาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนสาขากายภาพบำบัด

หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ขอให้แจ้งมาได้ที่ [email protected]


สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-06-15 00:00:00    เปิดดู 1523 ครั้ง